Voedseltuin Spetsehoeve

Deze biologische tuin is van de stichting Terwille, die samen met onze stichting groente en fruit produceert voor eigen gebruik, maar ook aan de weg verkoopt. Het terrein is niet vrij toegankelijk omdat het een interne plek is voor ex-verslaafden die begeleid worden naar een terugkeer in de samenleving. Tuinieren speelt daar ook een therapeutische rol in. Het is een flinke lap grond midden op het terrein met momenteel nog een groter landje voor aardappels. Er is een grote en kleine kas en een overvloed aan paardenmest van de halfwilde konikspaarden. De tuin was enigszins in verval maar wordt door ons nu weer volle kracht vooruit in orde gemaakt.

Lokatie: Spetsebrugweg 4 Veelerveen
Tuin- en vrijwilligers coördinator: Rein de Goeje
Contact: info@voedsewltuinenwesterwolde.nl

we zoeken meer (vaste) vrijwilligers….die als tegenprestatie natuurlijk voor eigen gebruik kunnen oogsten.